Books by : Qian Xing Chang

Distance learning and the strategies and case(Chinese Edition)

Distance learning and the strategies and case(Chinese Edition)

Book Title: Distance learning and the strategies and case(Chinese Edition)

File Name: distance-learning-and-the-strategies-and-case-chinese-edition.pdf

Publisher: Science Press

ISBN: 7030226771

Author: QIAN XING CHANG


Qian Wei grows a Ph.D. degree thesis:Flexible plank hull of inside report a theory(The Intrinsic Theory of Elastic Shells and Plates) (Chinese edidion) Pinyin: qian wei chang bo shi xue wei lun wen : tan xing ban ke de nei bing li lun ( The Intrinsic Theory of Elastic Shells and Plates )

Qian Wei grows a Ph.D. degree thesis:Flexible plank hull of inside report a theory(The Intrinsic Theory of Elastic Shells and Plates) (Chinese edidion) Pinyin: qian wei chang bo shi xue wei lun wen : tan xing ban ke de nei bing li lun ( The Intrinsic Theory of Elastic Shells and Plates )

Book Title: Qian Wei grows a Ph.D. degree thesis:Flexible plank hull of inside report a theory(The Intrinsic Theory of Elastic Shells and Plates) (Chinese edidion) Pinyin: qian wei chang bo shi xue wei lun wen : tan xing ban ke de nei bing li lun ( The Intrinsic Theory of Elastic Shells and Plates )

File Name: qian-wei-grows-a-ph-d-degree-thesis-flexible-plank-hull-of-inside-report-a-theory-the-intrinsic-theory-of-elastic-shells-and-plates-chinese-edidion-pinyin-qian-wei-chang-bo-shi-xue-wei-lun-wen-tan-xing-ban-ke-de-nei-bing-li-lun-the-intrinsic-theory-of-elastic-shells-and-plates.pdf

Publisher: qing hua da xue chu ban she

ISBN: 7302303193

Author: QIAN XING CHANG


Guan chang xian xing ji (Si da qian ze xiao shuo) (Mandarin Chinese Edition)

Guan chang xian xing ji (Si da qian ze xiao shuo) (Mandarin Chinese Edition)

Book Title: Guan chang xian xing ji (Si da qian ze xiao shuo) (Mandarin Chinese Edition)

File Name: guan-chang-xian-xing-ji-si-da-qian-ze-xiao-shuo-mandarin-chinese-edition.pdf

Total Pages: 897

Publisher: Yanshan chu ban she

ISBN: 7540205768

Author: Boyuan Li


Shi liu chang le tang gu qi kuan shi kao (Mandarin Chinese Edition)

Shi liu chang le tang gu qi kuan shi kao (Mandarin Chinese Edition)

Book Title: Shi liu chang le tang gu qi kuan shi kao (Mandarin Chinese Edition)

File Name: shi-liu-chang-le-tang-gu-qi-kuan-shi-kao-mandarin-chinese-edition.pdf

Total Pages: 897

Publisher: Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing

ISBN: 7805683492

Author: Dian Qian


Qi fa hai zi di chuang zao li: Zai ri chang sheng huo zhong fa xian gu li hai zi di chuang zao li (Da zhong xin li xue cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

Qi fa hai zi di chuang zao li: Zai ri chang sheng huo zhong fa xian gu li hai zi di chuang zao li (Da zhong xin li xue cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

Book Title: Qi fa hai zi di chuang zao li: Zai ri chang sheng huo zhong fa xian gu li hai zi di chuang zao li (Da zhong xin li xue cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

File Name: qi-fa-hai-zi-di-chuang-zao-li-zai-ri-chang-sheng-huo-zhong-fa-xian-gu-li-hai-zi-di-chuang-zao-li-da-zhong-xin-li-xue-cong-shu-mandarin-chinese-edition.pdf

Total Pages: 243

Publisher: Fa xing dai li Xin bao gu fen you xian gong si

ISBN: 9573221233

Author: Qian'gui You


She hui zhu yi shi chang mo shi: Guan li jun heng lun (Mandarin Chinese Edition)

She hui zhu yi shi chang mo shi: Guan li jun heng lun (Mandarin Chinese Edition)

Book Title: She hui zhu yi shi chang mo shi: Guan li jun heng lun (Mandarin Chinese Edition)

File Name: she-hui-zhu-yi-shi-chang-mo-shi-guan-li-jun-heng-lun-mandarin-chinese-edition.pdf

Total Pages: 353

Publisher: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing

ISBN: 7500508522

Author: Qian Wen


Ni ri: Qi tian zhong di qi qian nian he qi shi ge nan ren nu ren (Beijing chang pian xiao shuo chuang zuo cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

Ni ri: Qi tian zhong di qi qian nian he qi shi ge nan ren nu ren (Beijing chang pian xiao shuo chuang zuo cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

Book Title: Ni ri: Qi tian zhong di qi qian nian he qi shi ge nan ren nu ren (Beijing chang pian xiao shuo chuang zuo cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

File Name: ni-ri-qi-tian-zhong-di-qi-qian-nian-he-qi-shi-ge-nan-ren-nu-ren-beijing-chang-pian-xiao-shuo-chuang-zuo-cong-shu-mandarin-chinese-edition.pdf

Total Pages: 477

Publisher: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao

ISBN: 7530202324

Author: Tianming Lu


Huang Huai guan xi ji qi yan bian guo cheng yan jiu: Huanghe chang qi duo Huai qi jian Huai bei ping yuan hu bo, shui xi de bian qian he bei jing ... xue bo shi wen ku) (Mandarin Chinese Edition)

Huang Huai guan xi ji qi yan bian guo cheng yan jiu: Huanghe chang qi duo Huai qi jian Huai bei ping yuan hu bo, shui xi de bian qian he bei jing ... xue bo shi wen ku) (Mandarin Chinese Edition)

Book Title: Huang Huai guan xi ji qi yan bian guo cheng yan jiu: Huanghe chang qi duo Huai qi jian Huai bei ping yuan hu bo, shui xi de bian qian he bei jing ... xue bo shi wen ku) (Mandarin Chinese Edition)

File Name: huang-huai-guan-xi-ji-qi-yan-bian-guo-cheng-yan-jiu-huanghe-chang-qi-duo-huai-qi-jian-huai-bei-ping-yuan-hu-bo-shui-xi-de-bian-qian-he-bei-jing-xue-bo-shi-wen-ku-mandarin-chinese-edition.pdf

Total Pages: 243

Publisher: Jing xiao Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo

ISBN: 7309022378

Author: Zhaoqing Han


Zhongguo shui chan ye sheng chan jie gou he fa zhan qian jing (Zhongguo zhong chang qi shi wu fa zhan zhan lue yan jiu cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

Zhongguo shui chan ye sheng chan jie gou he fa zhan qian jing (Zhongguo zhong chang qi shi wu fa zhan zhan lue yan jiu cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

Book Title: Zhongguo shui chan ye sheng chan jie gou he fa zhan qian jing (Zhongguo zhong chang qi shi wu fa zhan zhan lue yan jiu cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

File Name: zhongguo-shui-chan-ye-sheng-chan-jie-gou-he-fa-zhan-qian-jing-zhongguo-zhong-chang-qi-shi-wu-fa-zhan-zhan-lue-yan-jiu-cong-shu-mandarin-chinese-edition.pdf

Total Pages: 145

Publisher: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing

ISBN: 7109022420

Author: Zhaoqing Han


Xu mu ye sheng chan jie gou yu fa zhan qian jing ("Zhongguo zhong chang qi shi wu fa zhan zhan lue yan jiu" cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

Xu mu ye sheng chan jie gou yu fa zhan qian jing (

Book Title: Xu mu ye sheng chan jie gou yu fa zhan qian jing ("Zhongguo zhong chang qi shi wu fa zhan zhan lue yan jiu" cong shu) (Mandarin Chinese Edition)

File Name: xu-mu-ye-sheng-chan-jie-gou-yu-fa-zhan-qian-jing-zhongguo-zhong-chang-qi-shi-wu-fa-zhan-zhan-lue-yan-jiu-cong-shu-mandarin-chinese-edition.pdf

Total Pages: 205

Publisher: Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing

ISBN: 7109022404

Author: Zhaoqing Han